Powrót

Realizatorzy zadań programu

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna we Wrocławiu

Dolnośląskie Centrum Onkologii

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne

Punkty Szczepień

Ogłoszenia

Kryteria kwalifikacji do zabiegu

Kto może korzystać z szczepień ochronnych

Czas realizacji programu

Rozpoczęcie programu - kwiecień 2018 rok

wroc