Kontakt

E-mail: redakcja@hpv.wroclaw.pl

Adres: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4 50-032 Wrocław

Tel. +48 717777961

Ogłoszenia

Kryteria kwalifikacji do zabiegu

Kto może korzystać z szczepień ochronnych

Czas realizacji programu

Rozpoczęcie programu - kwiecień 2018 rok

wroc