Podobne strony

- populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

http://prsm.home.pl/prsm/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu

http://www.wok.wroclaw.pl

Program aktywnej profilaktyki - Stop rakowi szyjki macicy

http://www.rakszyjki.pl

Ogłoszenia

Kryteria kwalifikacji do zabiegu

Kto może korzystać z szczepień ochronnych

Czas realizacji programu

Rozpoczęcie programu - kwiecień 2018 rok

wroc