Powrót

Szkolenie dla pielęgniarek z Punktów Szczepień

Szkolenie dla pielęgniarek z Punktów Szczepień wtorek 18 września 2018 r., Q Hotel Plus Wrocław ul. Zaolziańska 2 ,  godzina 9:00

Ogłoszenia

Kryteria kwalifikacji do zabiegu

Kto może korzystać z szczepień ochronnych

Czas realizacji programu

Rozpoczęcie programu - kwiecień 2018 rok

wroc