Powrót

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!


Pragniemy Państwa poinformować o rozpoczynającej się w kwietniu 2018 roku, IX edycji wieloletniego Programu profilaktyki zakażeń "wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)".

Program składa się z części edukacyjnej dla uczniów klas VII szkół podstawowych i ich rodziców oraz szczepień„ochronnych przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt w wieku 13 lat.

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (human papillomavirus) następuje najczęściej przez kontakt płciowy. U części zakażonych kobiet rozwijają się zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych szyjki macicy, pochwy i sromu. Może być ono również przyczyną… rozwoju nowotworów w obrębie głowy i szyi, a także odbytu oraz brodawek płciowych występujących zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) najczęściej jest przyczyną… raka szyjki macicy. W skali całego Świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który występuje u kobiet. W Polsce na ten typ nowotworu zapada około 3000 kobiet rocznie, z czego prawie 1 700 umiera i jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Zakażeniu wirusem można zapobiegaż wykonując szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane u dziewcząt w wieku 10-13 lat, najlepiej przed pierwszą inicjacją seksualną.

Szczepionka nie zawiera żywego materiał‚ubiologicznego, sama nie może doprowadzić do zakażenia. Pomaga układowi odpornościowemu rozpoznawać i zniszczyć wirusa, zanim dojdzie do pełnej infekcji. Badania potwierdzają jej skuteczność i bezpieczeństwo.

W roku szkolnym 2018/2019 szczepieniami przeciwko wirusowi HPV planujemy objąć 1782 dziewcząt urodzonych w 2005 roku, zamieszkałych we Wrocławiu.

Szczepienia przeciwko HPV będą wykonywane w Punktach Szczepień„ przychodni, do których dziewczęta należą na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza rodzinnego.

Na przełomie września i października br. prosimy osobiście lub telefonicznie kontaktować się z Punktem Szczepień w przychodni do której Państwo należą, w celu ustalenia terminu podania córce pierwszej dawki szczepionki przeciw HPV.

Program ww. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLI/1277/09, realizującego: Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrocławiu, Dolnolą…skim Centrum Onkologii, Punktami Szczepień oraz dyrekcjami i radami pedagogicznymi wszystkich wrocławskich szkół podstawowych.

Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia, zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz pozytywnej opinii o programie Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 5 lipca 2010.

 

Ogłoszenia

Kryteria kwalifikacji do zabiegu

Kto może korzystać z szczepień ochronnych

Czas realizacji programu

Rozpoczęcie programu - kwiecień 2018 rok

wroc